Istockphoto 1058066766 612x612 1

Yön Kontrol Valflerinde Basınç Hattının İletilmesi Bir yorum yazın

Yön kontrol valfleri, hidrolik sistemlerin temel komponentlerinden biridir. Adından da anlaşılacağı üzere, akışkanı sistem içerisinde çeşitli hidrolik parçalara yönlendirmek için kullanılır. Örneğin bir silindiri açmak/kapatmak ya da bir hidrolik motoru döndürmek için kullandığımız kollu bir valf, basit bir yön kontrol valfidir. Bu valfler çok çeşitli tipte olabilir. Mekanik, elektrikli, hidrolik ya da pnömatik kontrollü, sürgülü veya bir hidrolik blok içerisine gömülü kartriç tasarımda da olabilir.

Özellikle sürgülü yön kontrol valflerinde, basınç hattını bir valften başka bir valfe taşımak için “carry over” (taşımak/iletmek) rakorları kullanılmaktadır. Aslında bu rakoru kullanarak tank hattı ile basınç hattını birbirinden ayırmış oluyoruz. Örneğin makine üzerindeki bir valfle kontrol ettiğimiz fonksiyonu, makinenin başka bir yerindeki valfle de kontrol etmek istiyorsak böyle bir rakor bağlantısı kullanabiliriz. Aşağıda, rakorun bağlantısı iki valf arasında şematik olarak gösterilmiştir. Bağlantıda, her iki valfin de tank portları tanka bağlanmalıdır. Bu valflerin geçirgenlikleri, pompanın sağladığı akış miktarını da karşılıyor olmalıdır.

Carry Over Baglanti 300x176

Yukarıdaki resimde, pompanın sağladığı akış P (basınç) portundan 1. valfe girer. 1. valf kullanılmadığı zaman, akışkan N hattına takılı carry over rakoru üzerinden 2. valfin P portuna devam eder. Böylelikle 2. valfin kontrol edeceği fonksiyonlar için akış sağlanmış olur.

3 300x169

Resimler, eğitim amaçlı kullanılmıştır.

Kaynaklar

Bir cevap yazın

SHOPPING CART

close