Basınç Sıralama Valfleri

Basınç sıralama valfleri birbiri ardına çalışan 2 silindirin kontrolü için kullanılır. Birinci silindir belirli bir basınç değerine ulaşıp hareketini tamamladığında ikinci silindir açılmaya başlar. Akış, diğer yönde serbesttir. İkinci silindirin düşük basınç altında çalıştığı uygulamalar için idealdir.

SHOPPING CART

close